Leeuwenhoek A van (1718): Send-brieven, zoo aan de Hoog-edele Heeren van de Koninklyke Societeit te London, als aan andere Aansienelyke en Geleerde Leiden… (Beman, Delft).


FMC Thesaurus References